TerugSolliciteer online

Data protection officer

AZ Delta is een fusieziekenhuis dat toonaangevend wil zijn in kwaliteitsvolle zorg.

 

Bouw met ons mee als

Data protection officer

(intercampus)

 

De functie

Als data protection officer staat u in voor het toezicht op en de naleving van de ‘Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2016’, dit conform de wettelijke vereisten uit artikel 39 AVG:

 • de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen;
 • toezien op naleving van de wettelijke verplichtingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;
 • advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan;
 • met de toezichthoudende autoriteit samenwerken;
 • optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit.

Naast deze minimale wettelijke verplichtingen zal u als data protection officer ook (pro)actief deelnemen aan de opmaak en uitwerking van het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens en inzake informatieveiligheid in het algemeen. U vervult hierbij een coördinerende functie en heeft een verbindende rol tussen de verschillende betrokken departementen (IT, legal, medisch en zorgdepartement, dienst communicatie, aankoop, interne auditor, enzovoort).

Taken die U in dit kader zal opnemen en/of coördineren zijn:

 • Het bijhouden van een register inzake de verwerking van persoonsgegevens en de gegevensbeschermingseffect-beoordeling.
 • U neemt bij voorkeur ook de rol als veiligheidsconsulent op. Daarbij zal u instaan voor het ontwikkelen en beheren van een beleid rond informatieveiligheid en het opstellen van een plan en de nodige procedures om dit te implementeren en op te volgen.
 • Het uitvoeren van interne controles inzake informatieveiligheid bijvoorbeeld bij de verwerking van persoonsgegevens. Vanuit de bevindingen initieert u verbeteracties en volgt de status ervan op.
 • Het opvolgen en rapporteren van incidenten inzake informatieveiligheid en het voorstellen van verbeteracties.
 • Het opstellen van een jaarverslag over de informatieveiligheid in het ziekenhuis en meewerken aan de sensibilisering van de medewerkers voor dit thema.
 •  

Uw profiel

 • U beschikt over een masterdiploma en minstens 5 jaar werkervaring.
 • U volgde een bijkomende opleiding inzake gegevensbescherming.
 • U hebt een sterke juridische en/of technische achtergrond met betrekking tot gegevensbescherming. Expertise of kennis inzake andere juridische domeinen of inzake IT kan een meerwaarde zijn.
 • U bent bereid uw expertise in verband met de verwerking van persoonsgegevens en informatieveiligheid verder te verdiepen.
 • U hebt een sterk analytisch vermogen en werkt resultaatsgericht naar pragmatische en effectieve oplossingen.
 • U hebt een oplossingsgerichte geest met een grote overtuigingskracht en weet mensen te motiveren.
 • U bent een teamplayer en netwerker die ervan houdt om projectmatig te werken en verbeteracties op touw te zetten.

Aanbod

Wij bieden een uitdagende voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur in een ziekenhuis in volle expansie. U komt terecht in een dynamische bedrijfscultuur waar het ontplooien van uw talenten wordt aangemoedigd. We bieden u een competitief salaris, afgestemd op de verantwoordelijkheden binnen de functie en uw ervaring, aangevuld met extralegale voordelen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de functie-inhoud kunt u terecht bij adjunct-algemeen directeur Hans Crampe op het nummer 051 23 76 57.

Met alle andere vragen kunt u terecht bij stafmedewerker HR Joke Moerkerke op het nummer 051 23 82 83.

Geïnteresseerd? 

Solliciteer nu online. Vergeet daarbij zeker niet uw motivatiebrief en cv toe te voegen!

De selectie bestaat uit een screening op basis van cv, een selectie-interview en een assessment center.
Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

AZ Delta stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We werven aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

 

 

 


Solliciteer onlineTerug
Job Filter
AZ Delta

Met 4000 medewerkers en 400 artsen is AZ Delta de grootste werkgever in de streek. Op vijf campussen in Roeselare, Rumbeke (2019), Menen en Torhout geven artsen en medewerkers het beste van zichzelf om uitstekende geneeskunde, omringd door de beste zorg, dicht bij de patiënt te brengen.